تشک های خوابگاهی

  1. خانه
  2. تشک های خوابگاهی

تشک های خوابگاهی

تشک آذیــــــن

یکی از نیازهای موجود در بازار تشک های ارزان قیمت برای خوابگاه ها و آسایشگاه ها است. این تشک فاقد هرگونه فنر میباشد و به علت سبک بودن تشک به سادگی می توان آن ها را پشت ورو کرد.

فهرست