مشاهده همه 12 نتیجه

تشک طبی اسفنجی پسند

1,700,000 تومان5,800,000 تومان
 • مدل : پسند
 • نوع فنر : فنر ندارد
 • وزن :
 • ارتفاع : 1+20
 • گارانتی : 24ماه
 • قابلیت تحمل وزن : 60 کیلوگرم
 • قابلیت شستشو : با دست

تشک طبی بیمارستانی

تومان
 • مدل : بیمارستانی
 • نوع فنر : ندارد
 • ابعاد : 200 * 90
 • ارتفاع : 1±15
 • گارانتی : 12ماه
 • قابلیت شستشو : روکش زیپ دار قابل شستشو

تشک طبی ریباندی اورتوپدیک

7,900,000 تومان22,500,000 تومان
 • مدل : ارتوپدیک
 • نوع فنر : ندارد
 • وزن :
 • ارتفاع : 1±25
 • گارانتی : 96ماه
 • قابلیت تحمل وزن : 130 کیلوگرم
 • قابلیت شستشو : با دست

تشک طبی ریباندی ثمین

4,100,000 تومان16,000,000 تومان
 • مدل : ثمین
 • نوع فنر :ندارد
 • وزن :
 • ارتفاع : 1±25
 • گارانتی : 96ماه
 • قابلیت تحمل وزن : 130 کیلوگرم
 • قابلیت شستشو : با دست

تشک طبی فنری اطلس

5,300,000 تومان19,300,000 تومان
 • مدل : اطلس
 • نوع فنر : فنر متصل و منفصل
 • وزن :
 • ارتفاع : 1+30
 • گارانتی : 96ماه
 • قابلیت تحمل وزن : 130 کیلوگرم
 • قابلیت شستشو : با دست

تشک طبی فنری برسا

2,300,000 تومان9,400,000 تومان
 • مدل : برسا
 • نوع فنر : فنر متصل
 • وزن :
 • ارتفاع : 1+25
 • گارانتی : 96ماه
 • قابلیت تحمل وزن : 130 کیلوگرم
 • قابلیت شستشو : با دست

تشک طبی فنری ترنج

2,000,000 تومان7,000,000 تومان
 • مدل : ترنج
 • نوع فنر : فنر متصل
 • وزن :
 • ارتفاع : 1+20
 • گارانتی : 24ماه
 • قابلیت تحمل وزن : 60 کیلوگرم
 • قابلیت شستشو : با دست

تشک طبی فنری رزخواب6

2,200,000 تومان7,500,000 تومان
 • مدل : رزخواب6
 • نوع فنر : فنر متصل
 • وزن :
 • ارتفاع : 1+25
 • گارانتی : 72ماه
 • قابلیت تحمل وزن : 60 کیلوگرم
 • قابلیت شستشو : با دست

تشک طبی فنری لادن

6,400,000 تومان21,000,000 تومان
 • مدل : لادن
 • نوع فنر : فنر متصل + منفصل
 • وزن :
 • ارتفاع : 1+40
 • گارانتی : 96ماه
 • قابلیت تحمل وزن : 130 کیلوگرم
 • قابلیت شستشو : با دست

تشک طبی فنری یاس

4,800,000 تومان17,200,000 تومان
 • مدل : یاس
 • نوع فنر : فنر متصل و منفصل
 • وزن :
 • ارتفاع : 1+30
 • گارانتی : 120ماه
 • قابلیت تحمل وزن : 130 کیلوگرم
 • قابلیت شستشو : با دست

تشک فنری هایکلاس

3,560,000 تومان12,600,000 تومان
 • مدل : هایکلاس
 • نوع فنر : فنر منفصل یا پاکتی
 • وزن :
 • ارتفاع : 1+30
 • گارانتی : 120ماه
 • قابلیت تحمل وزن : 130 کیلوگرم
 • قابلیت شستشو : با دست

تشک فنری هایکلاس مموری فوم

5,500,000 تومان20,100,000 تومان
 • مدل : هایکلاس مموری فوم
 • نوع فنر : فنر منفصل یا پاکتی
 • وزن :
 • ارتفاع : 1+30
 • گارانتی : 120ماه
 • قابلیت تحمل وزن : 130 کیلوگرم
 • قابلیت شستشو : با دست